Back

Melatoninecheck bij pubers

Het lijkt steeds vaker voor te komen dat pubers op school en thuis niet goed functioneren omdat hun biologische klok ontregeld is. Vaak komt hun melatonine productie te laat op gang met als gevolg een ontregeld slaap-waak ritme. Als gevolg hiervan kunnen allerlei problemen ontstaan in het functioneren overdag.
De melatoninecheck maakt het mogelijk na te gaan hoe de biologische klok staat afgesteld.

De Polikliniek voor Slaap-waak Stoornissen en Chronobiologie van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft een speciale polikliniek voor pubers met slaapstoornissen. Daar wordt steeds meer expertise verzameld over de best mogelijke behandelingen.

Verwijzing naar de puberslaap poli is mogelijk als volgt:

a. (Als al een melatonine check is verricht): stuur naam adres, geboortedatum naar: melatoninepoli@zgv.nl met het verzoek de puber op te roepen voor de puberslaap poli

b. Als nog geen melatoninecheck is verricht: Vraag de puber de zelftest slaapstoornissen, die staat op www.slaapstoornissen.nl, in te vullen en na autorisatie door de verwijzer op te sturen (adres staat op het zelftest formulier).

Voor informatie over biologische klok stoornissen bij pubers, klik hier:


 

 

Deze website is gemaakt in opdracht van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
PatiŽnten die vragen hebben over de Melatoninecheck kunnen deze bespreken met degene die de melatonine check heeft aangevraagd. Om communicatiestoornissen te voorkomen beantwoorden wij geen vragen van patiŽnten.
Heeft u vragen van technische aard over deze webapplicatie, of mochten zich onverhoopt problemen voordoen, neemt u dan contact op met de webmaster via info@denieuwecoster.com

 

© PFO Systems BV/MEDSYS 2012